Kazernehof Tilburg
Webmaster: Jan van Mierlo                                     mierlo4@gmail.com
                     
inlichtingen over verhuur van de appartementen
reparatieverzoeken contact met: Mooiland 088 450 10 10 of www.mooiland.nl
storing aan de cv kunt u melden bij:        Breman           Tel.nr.   0900 821 21 74
De  bewonerscommissie van "de Kazernehof" bestaat uit:

Voorzitter:                                                dhr. H. Jansen

Penningmeester:                                      mevr. I. van Keulen

Secretaris:                                                dhr. J. van Mierlo 

Commissieleden:                                      mevr. C. van Dongen